International Program Co-Chairs

Honorary Co-Chairs

Jeffrey J.P. Tsai

Asia University, Taiwan

Wen-Hsiang Tsai

Asia University, Taiwan

General Co-Chairs

Shian-Shyong Tseng

Asia University, Taiwan

Hui-Huang Hsu

TamKang University, Taiwan

Yao-Nan Lien

Asia University, Taiwan

Zon-Yin Shae

Asia University, Taiwan
International Program Co-Chairs

Tzung-Pei Hong

National University of Kaohsiung, Taiwan

Anthony Y. H. Liao

Asia University, Taiwan
Domestic Program Co-Chairs

Chao-Tung Yang

Tunghai University, Taiwan

Hsueh-Ting Chu

Asia University, Taiwan

Chao-Nan Chen

Asia University, Taiwan
Tutorial Co-Chairs

Shih-Nung Chen

Asia University, Taiwan

Chia-Han Lin

Asia University, Taiwan

Jun-Hong Shen

Asia University, Taiwan

Chuan-Kang Ting

National Tsing Hua University
Poster Co-Chairs

Wen-Chung Shih

Asia University, Taiwan

Hung-Yu Kao

National Cheng Kung University, Taiwan
Finance Co-Chairs

Rong-Ming Chen

National University of Tainan, Taiwan

Rouh-Mei Hu

Asia University, Taiwan
Local Arrangement Co-Chairs

Chao-Liang Liu

Asia University, Taiwan

Yuan-Yu Tsai

Asia University, Taiwan
Publication Co-Chairs

Jia-Wei Chang

National Central University, Taiwan

Chi-Shiang Chan

Asia University, Taiwan
Web and Registration Co-Chairs

Charles C.N. Wang

Asia University, Taiwan

Chih-Chieh Hung

TamKang University, Taiwan
Sponsor Chair

Chuan-Ju Wang

Academia Sinica

Yu Tsao

Academia Sinica